Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności cookies. OK, akceptuję to
[mapa strony]

OfertaŚrodowisko pracy
- hałas

Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy.

Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy.

PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011
Środowisko ogólne
- hałas

Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Załącznik Nr 7do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz.U. 2014, poz 1542)
- z wyłączeniem p. F                   

Maszyny i urządzenia
- hałas

Poziom mocy akustycznej
PN-EN ISO 3746:2011
z wył. pkt. 8.4.

Środowisko pracy
- powietrze

  • pyły przemysłowe (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna)
  • metale (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna)
  • substancje organiczne (frakcja wdychalna)
  • substancje nieorganiczne (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna)

Pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia na pyły, metale, substancje organiczne i nieorganiczne.

Metoda dozymetrii indywidualnej

Metoda stacjonarna

PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004

PN-EN 689:2002

Oznaczenie stężenia pyłu - frakcji wdychalnej metodą filtracyjno-wagową

PN-91-Z-04030-05

Oznaczenie stężenia pyłu – frakcji respirabilnej metodą filtracyjno-wagową

PN-91-Z-04030-06

Oznaczenie stężenie tlenku azotu

metoda pomiaru bezpośredniego.

PB-01 wyd. 4 z dnia 16.04.2012

Oznaczenie stężenie tlenku węgla

metodą pomiaru bezpośredniego.

Środowisko pracy

  • oświetlenie elektryczne miejsc pracy we wnętrzach
  • oświetlenie elektryczne miejsc pracy na zewnątrz

Pomiary natężenia oświetlenia.

Równomierność oświetlenia.

PN-83/E-04040-03
Środowisko pracy
- oświetlenie elektryczne
awaryjne

Pomiary natężenia oświetlenia.

 
PN-EN 1838:2013
Środowisko pracy
- mikroklimat umiarkowany

Wskaźnik PMV

Wskaźnik PPD

PN-EN  ISO 7730:2006
Środowisko pracy
- mikroklimat gorący

Wskaźnik WBGT

PN-EN 27243:2005

Środowisko pracy
- mikroklimat zimny

Wskaźnik twc
Wskaźnik IREQ
PN-EN ISO 11079:2008
Środowisko pracy
- wydatek energetyczny.

Metoda pomiaru wentylacji płuc (netto).

PB – 02 wyd. 3 z dnia 29.03.2012

Wydatek energetyczny metodą chronometrażowo – tabelaryczną

PB – 03 wyd. 2 z dnia 29.03.2012

Środowisko pracy
- drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka  

- drgania mechaniczne o działaniu miejscowym na organizm człowieka

Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań.

Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej wyrażona w postaci skutecznego ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań.

PN-EN 14253+A1:2011

PN-EN ISO 5349-1:2004

PN-EN ISO 5349-2:2004
Środowisko

- pomieszczenia przeznaczone do pracy i na pobyt ludzi

Strumień objętości powietrza Krotność wymian powietrza

PN-EN 12599:2013-04
Środowisko pracy
- pole elektromagnetyczne

Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości 10 Hz-400 kHz

Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości 10 Hz-400 kHz

PN-T-06580-3:2002 z wył. pkt. 2.1.4.2
Środowisko ogólne
- pole elektromagnetyczne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. Dz. U. Nr 192 z 2003r. poz. 1883
Załącznik nr 2 z wył. pkt. 7-32

Ponadto Laboratorium wykonuje pomiary i badania w zakresie:

- pomiary termowizyjne,   
- oznaczenie stężenie ditlenku azotu metodą pomiaru bezpośredniego,
- pomiar promieniowania optycznego,
- pomiary czynników biologicznych na stanowiskach pracy. 

Tagi powiązane: badania środowiska pracy Kraków, pomiar stężenia pyłów, pomiary, pomiary środowiskowe, szkolenia BHP, smc-bhp, smc bhp, Badania stanowiskowe, badania stanowisk pracy, pomiary hałasu, badania środowiskowe Kraków, pomiary środowiska pracy, laboratorium badań środowiskowych, pomiary oświetlenia, Laboratorium Badań Środowiskowych. SMC Sławomir Manterys, badania środowiska pracy, pomiarów pola elektromagnetycznego, oświetlenia, dodatkowo przeprowadzamy: pomiary skuteczności wentylacji, pomiar natężenia oświetlenia, pomiar światła, pomiar hałasu na stanowisku pracy, oraz czynności z zakresu jak: pomiar stężenia pyłu, pomiar zapylenia, pomiar hałasu, ekspozycji na hałas, pomiar drgań.